เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

15 มกราคม 2557

It's me.

 Pen Cell Phone Concept

Pen Cell Phone Concept: แนวคิดโทรศัพท์มือ ถือรูปทรงปากกา

แนวคิดโทรศัพท์มือถือรูปทรงปากกา ความยาว 8.7 นิ้ว ปุ่มกดตัวเลข 1-9 เรียงจากหัวปากกาไป ด้านบน ถัดไปเป็นจอแสดงผล รองรับการ์ดหน่วยความจำภายนอก MicroSD ภายในประกอบด้วย ฟังก์ชั่นพื้นฐานเหมือนโทรศัพท์ทั่วไป เพียงแต่ว่าง่ายต่อการพกพาสะดวกกว่าเท่านั้น

 

*******************************************


 IT'S ME^^


นางสาววิมลพร ชินคำ
ชื่อเล่น นุ่น
ว/ด/ป พุธที่29 มีนาคม 2538
คติประจำใจ วันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานถ้าเราตั้งใจทำ
คบ.1 ภาษาอังกฤษ หมู่2
564102078